Berta Hernández

Informació legal

Imatge de marca

innspira

Innspira és una iniciativa que promou la creació de nous productes i serveis. Genera sinèrgies entre empreses, professionals, universitaris i experts consultors. L'objectiu d'aquesta col·laboració és desenvolupar projectes que, d’altra forma, no serien assumibles per costos de mercat i resultarien menys beneficiosos. Partint de l’aplicació de diferents mètodes, l’anàlisi d’idees, la resolució de necessitats i l’explotació de noves oportunitats, Innspira facilita la innovació i la competitivitat de les empreses.


veure projectes relacionats