B
E
G
R
A
F
Telèfon: +34 667857446

La inversió estrangera a Barcelona

Estudi financer sobre la inversió de capital estranger a la ciutat de Barcelona. Publicació editada en tres idiomes: català, castellà i anglès.

CLIENT:
Barcelona Activa

DATA:
2012

WEB CORPORATIVA:
www.barcelonactiva.cat/cat

DESCRIPCIÓ:
La publicació segueix la línia editorial de l'entitat en quant a tipografia i disposició de la pàgina però amb completa llibertat de disseny en quant a tractament de la imatge i gràfics.

Compartir