B
E
G
R
A
F
Telèfon: +34 667857446

Society for Economic Dynamics

SED és la societat internacional més prestigiosa en el camp de la macroeconomia dinàmica. El congrés anual i la revista de la societat, Review of Economic Dynamics, són les dues activitats principals i quasi exclusives de la societat.

CLIENT:
SED

DATA:
2014

WEB CORPORATIVA:
www.economicdynamics.org

DESCRIPCIÓ:
S’ha redissenyat el logotip ja existent per adaptar-lo a la nova web associativa i a la trobada anual.

Compartir